دانلود نرم افزار ریست کانن G1010

دانلود نرم افزار ریست Canon G1010

نرم افزار ریست پرینتر کانن G1010 + فیلم آموزش ریست | رفع خطای ۵B00 + P07 اگر پرینتر کانن G1010 دارید که چراغ پاور سبز و چراغ خطر قرمز رنگش بصورت یک در میان و ۷مرتبه چشمک زن شده و هیچ عکس العملی نداره و یا روی مانیتور پیغام های ۵B00 – P07 – Waste […]

دانلود نرم افزار ریست کانن Pixma MX924

دانلود نرم افزار ریست کانن Pixma MX924

اگر پرینتر کانن Pixma MX924 دارید که چراغ پاور سبز و چراغ خطر قرمز رنگش بصورت یک در میان و ۷مرتبه چشمک زن شده و هیچ عکس العملی نداره و یا روی مانیتور پیغام های ۵B00 – P07 – Waste Ink Pad ظاهر میشه باید توسط نرم افزار ریست Canon Pixma MX924 این مشکل رو […]

دانلود نرم افزار ریست کانن PIXMA MG5640

دانلود نرم افزار ریست کانن PIXMA MG5640

اگر پرینتر کانن G240MG5640 0 دارید که چراغ پاور سبز و چراغ خطر قرمز رنگش بصورت یک در میان و ۷مرتبه چشمک زن شده و هیچ عکس العملی نداره و یا روی مانیتور پیغام های ۵B00 – P07 – Waste Ink Pad ظاهر میشه باید توسط نرم افزار ریست Canon MG5640 این مشکل رو حل […]

دانلود نرم افزار ریست کانن Pixma MG2440

دانلود نرم افزار ریست کانن Pixma MG2440

اگر پرینتر کانن MG2440 دارید که چراغ پاور سبز و چراغ خطر قرمز رنگش بصورت یک در میان و ۷مرتبه چشمک زن شده و هیچ عکس العملی نداره و یا روی مانیتور پیغام های ۵B00 – P07 – Waste Ink Pad ظاهر میشه باید توسط نرم افزار ریست Canon MG2440 این مشکل رو حل بکنید. […]

دانلود نرم افزار ریست کانن pixma ix6540

دانلود نرم افزار ریست کانن pixma ix6540

اگر پرینتر کانن ix6540 دارید که چراغ پاور سبز و چراغ خطر قرمز رنگش بصورت یک در میان و ۷مرتبه چشمک زن شده و هیچ عکس العملی نداره و یا روی مانیتور پیغام های ۵B00 – P07 – Waste Ink Pad ظاهر میشه باید توسط نرم افزار ریست Canon ix6540 این مشکل رو حل بکنید. […]

دانلود نرم افزار ریست کانن PIXMA ip7250

دانلود نرم افزار ریست کانن PIXMA ip7250

اگر پرینتر کانن ip7250 دارید که چراغ پاور سبز و چراغ خطر قرمز رنگش بصورت یک در میان و ۷مرتبه چشمک زن شده و هیچ عکس العملی نداره و یا روی مانیتور پیغام های ۵B00 – P07 – Waste Ink Pad ظاهر میشه باید توسط نرم افزار ریست Canon ip7250 این مشکل رو حل بکنید. […]

دانلود نرم افزار ریست کانن PIXMA iP7240

دانلود نرم افزار ریست کانن PIXMA iP7240

اگر پرینتر کانن iP7240 دارید که چراغ پاور سبز و چراغ خطر قرمز رنگش بصورت یک در میان و ۷مرتبه چشمک زن شده و هیچ عکس العملی نداره و یا روی مانیتور پیغام های ۵B00 – P07 – Waste Ink Pad ظاهر میشه باید توسط نرم افزار ریست Canon iP7240 این مشکل رو حل بکنید. […]

دانلود نرم افزار ریست کانن pixma ip4840

دانلود نرم افزار ریست کانن pixma ip4840

اگر پرینتر کانن ip4840 دارید که چراغ پاور سبز و چراغ خطر قرمز رنگش بصورت یک در میان و ۷مرتبه چشمک زن شده و هیچ عکس العملی نداره و یا روی مانیتور پیغام های ۵B00 – P07 – Waste Ink Pad ظاهر میشه باید توسط نرم افزار ریست Canon ip4840 این مشکل رو حل بکنید. […]